Ագրոարհմիության ՃՀՄ
Հայերեն Русский English

<< Prev 1 2 3 4 Next >>

Սեմինար Դիլիջանում (16.05.2015)

Սեմինար“Ռազմավարական պլանավորում և առաջնորդություն” Երտիասարդական թևի մասնակցությամբ

 

-->

Կենսաթոշակային պարտադիր վճարներից ազատելու մասին դիմումի ձև:

____________________________________________________________________________________

գործատուիանվանումը(կազմակերպություն անվանումը ղեկավարի անուն ազգանունը, անհատ ձեռնակատեր)

 

_______________________________________________________________________________________

դիմումատուիանունըևազգանունը

 

______________________________________________________________________________________

դիմումատուիանձնագրիսերիանևհամարը, ծննդյանտարեթիվըևամսաթիվը

 

______________________________________________________________________________________

հանրայինծառայությանհամարանիշըկամհանրայինծառայությանհամարանիշչունենալումասինտեղեկանքիհամարը(սոցքարտ)

 

______________________________________________________________________________________

դիմումատուի հեռախոսահամարը,, բնակության վայրը

 

 

 

Դ Ի Մ Ու Մ

պարտադիրկուտակայինվճարներըչհաշվարկելուևչփոխանցելումասին

 

 

Հարգելի     ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________  

                                    (գործատուի ներկայացուցչի  անվանումը(տնօրեն, անհատ ձեռնարկատեր )

 

խնդրում եմ Ձեզ՝ իմ եկամտից պարտադիր կուտակայինվճարներ չհաշվարկել և չփոխանցել:

 

 

 

 

 

Դիմող՝      ______________________________________________________________

դիմումատուի ստորագրությունը,  անունըևազգանունը

 

 

 

 

 

_____________________________________

դիմումըներկայացնելուտարին, ամիսըևամսաթիվը

  ; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">Մշակված մեր իրավաբաններիկողմից:

 

Սոցիալական գործընկերություն՝Կոլեկտիվ պայմանագրեր

Սեմինարներ Ծաղկաձորում մարտի 21-23 և ապրիլի 25-27 :
 
Մասնակցում են Կոտայքի Մարզի, Մարտունու, Երևանի, Ապարանի, արհեսակցական միությունների գործատուների ներկայացուցիչները և արհմիության նախագահներ և անդամներ:
 
Սեմինարի նպատակն է իրազեկել մասնակիցներին սոցիալական գործընկեևրության մասին, սովորեցնել բանակցային հմտություններ, և կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելու կարգը:
Ծրագրի նպատակնէ գործատուների և արհմիությունների հետ համատեղ մշակել և կնքել կոլեկտիվ պայմանագրեր:
 
Սեմինարի նկարները կարող եք դիտել անցնելով հետևյալ հղումով

 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշման իրավական հետևանքները

Սույն թվականի ապրիլի 2-ին ՀՀՍահմանադրական դատարանի որոշումը բուռն քննարկման առարկա է դարձել քաղաքացիների, քաղաքացիական շարժման ակտիվիստների, ընդդիմության ներկայացուցիչների և իշխանական ուժերի տարբեր թևերի համար: 

-->

Պարտադիր կուտակային

ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2014 թվականի հունվարի 24-ին աշխատակարգային նիստում որոշել է մինչեւ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 5, 7, 8, 37, 38, 45, 49 եւ 86-րդ հոդվածների սահմանադրականության վերաբերյալ» գործի դատաքննության ավարտը կասեցնել «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդվածի եւ 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գործողությունը: «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: Սահմանադրական դատարանի որոշմանն ամբողջությամբ /այդ թվում` պատճառաբանական մասին/ կարելի է ծանոթանալ դատարանի պաշտոնական կայքում: Հիշյալ գործով դատաքննությունը կայանալու է 2014 թվականի մարտի 28-ին` բա-նավոր ընթացակարգով: Այս մասին տեղեկացնում են ՍԴ մամուլի ծառայությունից:

Դեմ եմ

              2013  թվականի  դեկտեմբերի  3-ին  կայացավ   Ագրոարհմիության տարեվերջյան նախագահության և հանրապետական խորհրդի նիստերը:

Հրավիրված էին ՃՀՄ երտասարդական  

-->

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք

Հաշվի առնելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀօրենքի  վերաբերյալ հանրության մտահոգությունը 

-->

Ինպես պաշտպանել աշխատանքային իրավունքները

Վերոնշյալ թեմայով Հոկտեմբերի 25-27 –ը Ծաղկաձորում կայացավ սեմինար, որը կազմակերպվել էր Ագրոարհմիության կողմից` Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ:

-->

Հանդիպում-քննարկում

Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Սահմանադրական դատարանում, արհմիութենական կազմակերպությունների մասնակցությամբ, 

-->

Սեմինար Աղվերան

Հունիսի 29-30-ը կայացած` Արհմիությանը անդամակցելու շարժառիթները սեմինարի մասնակիցների տվյալներ

-->
<< Prev 1 2 3 4 Next >>