Հայերեն Русский English


Միջազգային իրավական ակտեր

Կոնվենցիա թիվ 29

Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին: 

Ներբեռնել (.doc, հայերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 87

Միավորման կազմավորման և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանություն մասին

 

Ներբեռնել (.doc, հայերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 98

Կոլեկտիվ բանակցույթուններ կազմակերպելու և վարելու իրավունքի սկզբունքի մասին

Ներբեռնել (.doc, հայերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 100

Միևնույն աշխատանքը կատարելիս տղամարդկանց և կանանց հավասար վարձատրության մասին

Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 111

Աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտում խտրականության մասին

Ներբեռնել(.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 138

Աշխատանքի ընդունելու նվազագույն տարիքի մասին

Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Կոնվենցիա թիվ 182

Երեխայի աշխատանքի վատագույն արգելման և անհապաղ վերացման մասին

Ներբեռնել (.doc, անգլերեն տարբերակ)
Ներբեռնել (.doc, ռուսերեն տարբերակ)

 

Օրենսդրություն

ՀՀ օրենքը արհեստակցական միությունների մասին:
 

Դիտել այստեղ

 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

 

Դիտել այստեղ

 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

Դիտել այստեղ

ՀՀ ենթաօրենսդրական ակտեր

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 458 Ն

Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ին թիվ 121 որոշումն ուժը կործցրած ճանաչելու մասին:

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 875-Ն

Աշխատանքային պայմանագրի գրանցման կարգը, Գրանացամատյանի ձևը, դրա վարման ու պահմանման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N234 -Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 876-Ն

Աշխատանքային գրքույկի ձևը, աշխատանքային գրքույկ վարելու և կրկնօրինակ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին:

Ամբողջական որոշումը բեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 1480-Ն

Սեզոնային աշխատանքների կարգը սահմանելու մասին:

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 1882-Ն

Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերի հրապարակման, հաշվառման, պահմանման և արխիվացման կարգը հաստատելու մասին:

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 2308-Ն

Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինջև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին:

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)

 

ՀՀ կառավարության որոշում թիվ 1384-Ն

Ամենամսյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին:

Ամբողջական որոշումը ներբեռնել այստեղից (.doc, հայերեն տարբերակ)